E-mail:
Paswoord:
Herinner mij voor de komende 30 dagen
Registreer / Paswoord vergeten!
Versie : 1.0.1
Versiedatum : 2021-02-11 17:05:28

Algemeen

BVRC hecht veel waarde aan je privacy en bescherming van je persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we een heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
BVRC houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet en regelgeving.

Dit brengt met zich mee dat wij:
 • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt
 • Verwerking van je persoonsgegevens beperkt zich enkel tot die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om je toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens.
 • Organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt

Als BVRC zijn we verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring hierover vragen heeft kun je steeds contact opnemen met ons via info@bvrc.be.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je gegevens worden door BVRC verwerkt ten behoeve van
 • het deelnemen aan onze wedstrijd
 • het opmaken van een klassement
 • het toekennen van de prijzen
 • het versturen van de bevestiging van inschrijven
 • het uitnodigen voor toekomstige evenementen

Welke gegevens verwerken we?

Wij gebruiken onderstaande persoonsgegevens van je voor de volgende doelstellingen

Naam, voornaam, geboortedatum, woonplaats, club:
 • Voor het opmaken van een wekelijks en totaalklassement
 • Voor het opmaken van profiel pagina
E-mail:
 • Voor het versturen van de inschrijving
 • Voor het contacteren in geval van gewonnen prijzen
 • Voor het opvragen van extra informatie
 • Voor het uitnodigen van toekomstige evenementen
Decathlon klantennummer:
 • Voor het toewijzen van punten indien van toepassing

Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens worden uitsluitend verwerkt door de organisatoren van BVRC.

Vertrekking aan derden

De gegevens die je aan ons heeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo kunnen we gebruik maken van een derde partij voor:

Het toekennen van punten door Decathlon
Het registreren via onze website
We geven nooit gegevens door aan verwerkers dan diegene waarmee we een overeenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken we duidelijke afspraken en zullen jullie hiervan op de hoogte brengen.

Bewaartermijn

BVRC bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. We verbinden ons er toe deze gegevens te vernietigen indien deze organisatie slechts éénmalig is. Vroegtijdig schrappen is mogelijk door ons te contacteren op info@bvrc.be .

Je hebt recht op inzage, kopie , aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben.